Έντυπα Β3

από 0,0534€

Grand total

Guaranteed Safe Checkout

Επιπλέον πληροφορίες

Χαρτί: Διαστάσεις: Περιεχόμενο:
 • Βάρος: 130-150 gr
 • Υλικό: Χαρτί Illustration και Velvet
 • 353mm x 500mm (ανοιχτό)
 • Κείμενο
 • Εικόνες
 • Λογότυπα
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • QR codes
Εφαρμογές: Εκτύπωση: Προτάσεις:
 • Αφίσες
 • Πόστερ
 • Πληροφοριακά έντυπα
 • Ενημερωτικά δελτία
 • Δελτία τύπου
 • Προσφορές
 • Χάρτες
 • Ψηφιακή εκτύπωση
 • Offset εκτύπωση
 • Εκτύπωση  έγχρωμη
 • Διπλή όψη
 • Χρησιμοποιήστε εικόνες υψηλής ποιότητας
 • Επιλέξτε ευανάγνωστες γραμματοσειρές
 • Χρησιμοποιήστε αρνητικό λευκό χώρο
 • Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν λάθη

Χρειάζεστε κάτι επιπλέον

Επικοινωνήστε μαζί μας

μέσω της φόρμας επικοινωνίας