Σε Ειδικό Χαρτί + Μεταλλοτυπία

velvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvet

velvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvet
velvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvet
velvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvet
velvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvet
velvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvetvelvet