Έντυπα

15,00 €
Ποσότητα Εντύπων
Από 50 τεμάχια έως 500 τεμάχια ο τρόπος εκτύπωσης είναι Digital ενώ από 1.250 τεμάχια και πάνω ο τρόπος εκτύπωσης είναι Offset
Όψεις Εκτύπωσης
Δίπλωμα
25,00 €
Ποσότητα Εντύπων
Από 50 τεμάχια έως 500 τεμάχια ο τρόπος εκτύπωσης είναι Digital ενώ από 1.250 τεμάχια και πάνω ο τρόπος εκτύπωσης είναι Offset
Όψεις Εκτύπωσης
Δίπλωμα
35,00 €
Ποσότητα Εντύπων
Από 50 τεμάχια έως 500 τεμάχια ο τρόπος εκτύπωσης είναι Digital ενώ από 1.250 τεμάχια και πάνω ο τρόπος εκτύπωσης είναι Offset
Όψεις Εκτύπωσης
Δίπλωμα
40,00 €
Ποσότητα Εντύπων
Από 50 τεμάχια έως 500 τεμάχια ο τρόπος εκτύπωσης είναι Digital ενώ από 1.250 τεμάχια και πάνω ο τρόπος εκτύπωσης είναι Offset
Όψεις Εκτύπωσης
Δίπλωμα